Aktualności

W dniu 14 sierpnia 2017 kancelaria bedzie nieczynna. Interesantów zapraszamy w innym terminie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Aleksandra Rudzka - Natanek powiadamia, że legitymacja służbowa asesora komorniczego wystawiona na nazwisko: Błażej Sałyga, nr: AS8-I2K8-N3RT została skradziona.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Michał Patynowski powiadamia, że kwitariusz przychodowy seria WA został skradziony. Druki od nr 3305279 do 3305300 unieważnia się.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Andrzej Kulągowski powiadamia, że kwitariusz przychodowy seria WA został skradziony. Druki od nr 1505859 do 1505900 unieważnia się.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Aleksandra Rudzka - Natanek powiadamia, że kwitariusz przychodowy seria WA został skradziony. Druki od nr 6775103 do 6775200 unieważnia się.

Nieruchomości

Lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 42,82 m2

Adres: 
ul. Heroldów 19 E/8
01-991 Warszawa
Miejsce licytacji: 
Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, ul. Kocjana Antoniego 3 sala nr 1158
Cena wywołania: 
164 019.33zł
Data licytacji: 
2017-09-27 - 12:30

Ruchomości