Aktualności

Zarządzenie komornika nr 1/20

W związku z zagrożeniem Covid-19 Komornik zarządza, co następuje:

  1. ograniczenie pracy kancelarii komornika poprzez zastąpienie bezpośredniej obsługi Interesantów na rzecz obsługi zdalnej:
  2. wgląd do akt sprawy możliwy jest jedynie w sprawach pilnych i tych, w których upływa termin do wniesienia środka zaskarżenia (po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie bądź za pośrednictwem e-mail);
  3. wydawanie odpisów, kopii, zaświadczeń i innych dokumentów odbywa się jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego, w wyjątkowych niecierpiących zwłoki przypadkach możliwe jest wydanie dokumentów na zarządzenie komornika;
  4. przyjęcia interesantów wstrzymuje się do odwołania (za wyjątkiem sytuacji wskazanych w pkt 2;
  5. wpłaty przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie (przelew, przekaz), wyłączona zostaje możliwość płatności gotówką w kasie kancelarii;
  6. odwołaniu ulegają czynności wymagające udziału stron, uczestników, osób wezwanych, a także takie, które wymagają kontaktu bezpośredniego. Strony i uczestnicy, a także osoby wezwane do uczestnictwa w czynnościach już wyznaczonych, zostaną powiadomione o odwołaniu czynności. Wykonywane będą tylko czynności wyjątkowe, bardzo pilne oraz nieodwołane.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.